Dowiedz się jak wygląda proces tworzenia malarnii proszkowej

EKO-BHL oferuje wykonanie modernizacji, rozbudowy i budowy malarni proszkowych, w ustalonym zakresie lub „pod klucz”. Oferujemy aktywną współpracę na każdym etapie procesu.

W celu przygotowania oferty na ww. prace oczekujemy na przesłanie zapytania ofertowego, które powinno zawierać:

  • Przedstawicielski program produkcji dla malarni (ilościowo-asortymentowy z podaniem masy jednostkowej malowanych detali).

  • Rodzaj malowanego materiału.
  • Grubość ścianek malowanych detali.
  • Rysunki wybranych przedstawicieli programu malowania.

  • Ilość zmian koloru w czasie jednej zmiany.

  • Proponowane pomieszczenie dla lokalizacji malarni (rys. w dwg.).

  • Wymagany sposób przygotowania powierzchni przed malowaniem.

  • Wymagania dot. trwałości powłoki malarskiej.

  • Inne wymagania specjalne dot. powłok malarskich.

Przedstawiamy proces tworzenia malarni wspomagany przez firmę EKO-BHL

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą