Dowiedz się jak wygląda proces tworzenia malarnii

EKO-BHL oferuje wykonanie modernizacji, rozbudowy i budowy malarni proszkowych, w ustalonym zakresie prac lub „pod klucz”. Podczas prac oferujemy aktywną współpracę.

W celu przygotowania oferty na ww. prace oczekujemy na przesłanie zapytania ofertowego, które powinno zawierać:

  • Przedstawicielski program produkcji dla malarni (ilościowo-asortymentowy z podaniem masy jednostkowej malowanych detali).

  • Rodzaj malowanego materiału.
  • Grubość ścianek malowanych detali.
  • Rysunki wybranych przedstawicieli programu malowania.

  • Ilość zmian koloru w czasie jednej zmiany.

  • Proponowane pomieszczenie dla lokalizacji malarni (rys. w dwg.).

  • Wymagany sposób przygotowania powierzchni przed malowaniem.

  • Wymagania dot. trwałości powłoki malarskiej.

  • Inne wymagania specjalne dot. powłok malarskich.

Przedstawiamy proces tworzenia malarni wspomagany przez firmę EKO-BHL

[icon_timeline timeline_line_style=”solid” timeline_line_color=”#fdb713″ time_sep_color=”#180e5e” time_sep_bg_color=”#180e5e”][icon_timeline_item time_title=”Koncepcja projektu”]Na podstawie otrzymanego zapytania opracowujemy koncepcję technologiczną malarni i po jej zaakceptowaniu przez Klienta – opracowujemy ofertę techniczno-handlową.[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”Wytyczne technologiczne”]Po wybraniu naszej oferty do realizacji, opracowujemy „Wytyczne technologiczne do projektów branżowych” (budowlano – instalacyjnych), koordynując prace projektowe.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”Budowa”]Na życzenie Klienta organizujemy prace projektowe i prace budowlano – instalacyjne (organizując przetargi w imieniu Klienta i wybierając Wykonawców poszczególnych robót).

Kolejnym etapem realizacji budowy malarni jest projektowanie urządzeń malarskich i ich wykonawstwo przez wybrane Firmy produkcyjne.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”Zarządzanie projektem”]EKO-BHL koordynuje prace projektowe, prace budowlano-instalacyjne oraz prace montażowe urządzeń malarskich,  przez cały okres realizacji tematu.[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”Szkolenie”]EKO-BHL prowadzi szkolenia nadzoru i obsługi urządzeń malarskich, organizuje i przeprowadza odbiory malarni (mechaniczny, technologiczny i końcowy).[/icon_timeline_item][/icon_timeline]

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą