Jako autoryzowany dystrybutor Gema Switzerland (Gema Official Distributor) w Polsce zapewniamy serwis gwarancyjny sprzedanych przez naszą firmę urządzeń do malowania proszkowego marki GEMA na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej załączonej do produktu lub wg specjalnych ustaleń podanych w ofercie handlowej, bądź umowie.

Zapewniamy odpłatny serwis pogwarancyjny urządzeń do lakierowania proszkowego GEMA. Uszkodzone urządzenie należy przesłać do nas na własny koszt firmą kurierską. Istnieje również możliwość przyjazdu serwisu na miejsce. Klient ponosi koszty naprawy, części zamiennych oraz dojazdu. Standardowo urządzenia ręczne serwisujemy w naszych stacjonarnych warsztatach. W przypadku urządzeń automatycznych, nasze ekipy serwisowe rozwiązują problemy zgłoszone przez klienta najczęściej w ciągu 12h. Standardem, którego staramy się nie przekraczać są 24h od zgłoszenia.

Podczas prób lakierniczych, zarówno obecnym jak i przyszłym klientom, oddajemy do dyspozycji naszą proszkową lakiernię doświadczalną wraz z zespołem doświadczonych specjalistów w dziedzinie malowania proszkowego. Dobieramy optymalny układ pistoletów oraz parametry napylania niezbędne do satysfakcjonującego i ekonomicznego pomalowania detalu dostarczonego przez klienta. Jakość uzyskanej powłoki lakierniczej jest na bieżąco monitorowana w naszym przyzakładowym laboratorium, a sam proces napylania proszkiem jest dostępny online dzięki zainstalowanym kamerom.

Przeglądy okresowe linii automatycznych do malowania proszkowego wymagają wcześniejszego ustalenia terminu wykonania (min. 2 tygodnie przed). Szacunkowy czas przeglądu to 8-16h.

 • kalibracja układów podawania farby proszkowej, sprawdzenie wydajności układu fluidyzacji i przygotowania proszku
 • sprawdzenie elementów zużywających się oraz ich wymiana lub regulacja (układ trakcyjny i napędowy manipulatorów, generatory wysokiego napięcia, filtry odciągu)
 • omówienie ewentualnych niedomagań zaistniałych od ostatniego przeglądu (doszkolenie załogi)
 • wykonanie kopii zapasowej oprogramowania sterującego, na życzenie klienta – kasowanie liczników
 • sprawdzenie i uzupełnienie podręcznego magazynu części zamiennych użytkownika (lakiernie pracujące w systemie 24/7)

Korzyści płynące z regularnego serwisu:

 • Kontrola nad procesem malowania proszkowego
 • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia wad lakierniczych
 • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia usterki urządzeń
 • Ciągłość produkcji
 • Redukcja kosztów malowania
 • Zwiększenie wydajności aplikacji

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą