Warsztaty malowania proszkowego

W ramach kompleksowej obsługi naszych klientów, oferujemy szkolenia w zakresie malowania proszkowego. Szkolenia dopasowywane są do indywidualnych potrzeb i wymagań zainteresowanych. Tematyka o charakterze ogólnym, informacyjnym dla osób pragnących zapoznać się z problematyką malowania farbami proszkowymi, jak i o charakterze specjalistycznym podnoszące kwalifikacje osób zatrudnionych w malarniach proszkowych oraz pracowników nadzoru. W tym przypadku oprócz informacji teoretycznych przewidziany jest udział w zajęciach praktycznych. Szkolenia odbywają się u klientów jedynie na urządzeniach marki Gema.

Poznaj przykładowe scenariusze warsztatów szkoleniowych

– organizacja pracy w lakierni proszkowej.
– znaczenie pracy zespołowej w lakierni.
– ogólna informacja dotycząca farb proszkowych. Rodzaje stosowanych farb i ich właściwy dobór.
– ogólna informacja dotycząca przygotowania powierzchni detali przed malowaniem proszkowym.
– istota procesu malowania proszkowego.
– urządzenia automatyczne i ręczne – omówienie zalet i możliwości, różnic w użytkowaniu i obsłudze.
– sposoby wykorzystania technicznych możliwości urządzeń Gema, do uzyskania najlepszych wydajności z zachowaniem wysokiej jakości i estetyki malowanych detali. Dobór różnych dysz w zależności od kształtu detali itp.
– dobór parametrów napięciowo prądowych do ilości wypylanej farby przez pistolet.
– najczęściej popełniane błędy lakiernicze i sposoby ich unikania.
– ocena gotowej powłoki proszkowej na detalach, ocena wad na powłoce, od czego one mogą się tworzyć ?
– proste czynności serwisowe we własnym zakresie jak : ocena zużycia podstawowych części zamiennych – eksploatacyjnych ( dysze, elektrody, wkładki inżektorów, o – ringi, uszczelki, węże proszkowe ). Wymiana zużytych części.
– obsługa codzienna urządzeń Gema po skończonej pracy na każdej zmianie.
– kontrola jakości w trakcie malowania ( samokontrola ) i po wyjściu detali z pieca. Przyrządy pomiarowe i kontrolne.
– zagadnienia BHP obowiązujące w lakierni proszkowej i podczas obsługi urządzeń Gema.
– pytania i odpowiedzi, ewentualne wnioski i zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji urządzeń Gema.

Próby malowania różnych detali przez uczestników kursu z uwzględnieniem wiedzy uzyskanej poprzedniego dnia, pod nadzorem Specjalisty z naszej firmy:
– w lakierni klienta
– w naszej lakierni, która podczas szkolenia staje się poligonem doświadczeń dla uczestników kursu na farbie, detalach klienta.

  1. “Fizyki nie da się oszukać” Podstawowe zjawiska fizyczne wykorzystywane w procesie malowania proszkowego, oraz elementy składowe prawidłowo skonstruowanej lakierni.
  1. “Proch czy pył” Podstawowe informacje dotyczące budowy farby proszkowej, polimeryzacji, termoutwardzania i termoplastyczności
  1. “Malowanie, proszkowanie…” Różnice między technikami mokrymi i suchymi, “klatka Faradaya” i inne “niewidzialne oczywistości”
  1. “Skórka pomarańczy czy banana” Typowe usterki lakiernicze: przeładowanie, niedomalowanie, rybie oczy, dziurkowanie…
  1. “Nie strzelać! Poddaję się!!!” Przebicia, wyładowania iskry i wybuchy czyli dlaczego uziemienie jest najważniejsze.
  1. “To się naprawi….”  Co się zepsuło: aplikacja, lakier czy piec? Co z tym zrobić: naprawić, poprawić czy przemalować?
  1. “Porządeczek – rzecz święta!”  Wtrącenia, przebarwienia, pryszcze i firanki – skąd to się bierze?
  1. “Perpetum czy mobile?” Obsługa codzienna, okresowa i drobne naprawy. A może wystarczy korekcja?
  2. “Plus – minus” Jedna kabina, a różne pistolety. Wybuchnie?
  3. “Panie, ja już 40 lat maluje!!!” A w tym czasie zmieniło się kilka drobiazgów…. Inżektory, pompy, powielacze. A jutro???

Skorzystaj z pomocy specjalistów

Podczas prób lakierniczych, zarówno obecnym jak i przyszłym klientom, oddajemy do dyspozycji naszą lakiernię doświadczalną wraz z zespołem doświadczonych specjalistów w dziedzinie malowania proszkowego. Dobieramy optymalny układ pistoletów oraz parametry napylania niezbędne do precyzyjnego i ekonomicznego pomalowania detalu dostarczonego przez klienta. Jakość uzyskanej powłoki lakierniczej jest na bieżąco monitorowana w naszym przyzakładowym laboratorium, a sam proces napylania proszkiem jest dostępny online dzięki zainstalowanym kamerom.

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą