Systemy przeciwwybuchowe

Komponenty

image003
image002

Systemy tłumienia ognia:

  • system tłumienia ognia dla systemów napylania proszkowego
  • automatyczne systemy gaśnicze dla lakierni
  • automatyczne systemy gaśnicze dla filtrów i systemów odpylających

Zastosowanie w:

  • urządzeniach do automatycznego i ręcznego napylania proszkowego
  • systemach z otwartymi i zamkniętymi filtrami i cyklonowymi systemami odzysku

Urządzenia ochronne :

  • Szybko reagujący system tłumienia ognia
  • Środek gaśniczy bloku płomieni

Koncepcja ochrony kabiny malarskiej z układem odzyskowym przed wybuchem według EN i ATEX

Aby nie dopuścić do przedostawania się zapalonego proszku powlekającego z kabiny proszkowej do cyklonu lub filtra końcowego, jest w kabinie zamontowany system wykrywania pożaru. System wykrywa powstający pożar. Następuje wtedy wyłączenie instalacji doprowadzającej proszek, odłączenie wysokiego napięcia oraz wentylacji technologicznej.

  1. Wykrywanie pożaru w kabinach z automatycznymi pistoletami proszkowymi (EN 12981: 5.2.4.1 & 5.2.4.2).

System wykrywania pożaru i blokowania musi być zbudowany w kategorii bezpieczeństwa 3, tzn. w sposób redundantny. (EN 12981:5.6.1.3)

Funkcję wykrywania pożaru w kabinie realizują niezwykle czułe detektory płomieni, odpowiednie dla strefy zagrożenia wybuchem 22. Detektory te reagują w ciągu milisekund i nie są one wrażliwe na światło dzienne.

  1. Blokada płomienia w zamkniętych układach regeneracji, np. w filtrze (EN 12981:5.6.2.5 & EN 50177:5.2.10).

W celu uniknięcia ewentualnego przedostania się płomienia do układu regeneracji w układzie wykrywania pożaru przewidziano blokadę płomienia, zbudowaną ze środków gaśniczych dostarczanych poprzez dysze zainstalowane przed układem regeneracji.

  1. Wyłączanie wentylacji technicznej wraz z systemem czyszczenia filtra, urządzeniem wysokiego napięcia i systemami natrysku (EN 50177:5.2.2 & EN 12981:5.6.1.3).

Centrala sygnalizacyjno-sterownicza przetwarza przychodzące sygnały i bezzwłocznie aktywuje alarm oraz wyłącza linię do powlekania.