Napisane przez admin

Axalta – farby termoplastyczne Plascoat

Powłoki termoplastyczne na bazie poliolefin są ze swej natury odporne na degradację wskutek kontaktu z solą czy ścieranie piaskiem. Są również niezwykle elastyczne, co oznacza, że nie pękają, nie odpryskują i nie łuszczą się i pod tym względem górują nad powłokami termoutwardzalnymi. Wyjątkowa elastyczność powłok termoplastycznych, np. na metalowych konstrukcjach ogrodzeń powoduje, że rozszerzają i kurczą się wraz z rozszerzającym i kurczącym się pod wpływem dziennych cykli temperaturowych metalem. Ta „wrodzona” właściwość sprawia, że woda i tlen nie ma szans na przedostanie się do podłoża w wyniku pęknięć powłoki.

0