Gema Dynamic Contour Detection

Rozpoznanie laserowe detalu 3d/Gema Dynamic Contour Detection.

Dynamiczne wykrywanie konturów to wyrafinowana technologia będąca nowym rozwiązaniem w zautomatyzowanym malowaniu proszkowym. Rozwiązanie to wykrywa najbardziej skomplikowane obiekty geometryczne, dostosowując każdy pistolet elektrostatyczny do właściwej pozycji tak, aby pokryć skomplikowane detale.
Atrakcyjnością tego rozwiązania jest zdolność do pełnego rozpoznania konturów zewnętrznych detali za pomocą nowego laserowego systemu skanowania 3d.
Ten inteligentny komponent w połączeniu z odpowiednią jednostką sterującą automatycznie rozpoznaje kształty obiektów, dopasowuje parametry powlekania i dostraja manipulatory oraz pistolety, aby osiągnąć doskonałe wyniki powlekania skomplikowanych kształtów. Obecność ręcznego domalowywania jest zredukowana do minimum.

Dynamiczne rozpoznawanie konturów (PL)

Dynamic contour detection (ENG.)