Gema Dynamic Contour Detection

Laserowe rozpoznawanie konturów detali

Laserowe rozpoznawanie konturów – Gema Dynamic Contour Detection

Dynamiczne rozpoznawanie obrysu obiektów jest zaawansowanym technicznie rozwiązaniem, umożliwiającym wprowadzenie kolejnych etapów automatyzacji do systemów malowania proszkowego. Detektor konturów rozpoznaje najbardziej złożone konfiguracje geometryczne obiektów do malowania, ustawiając poszczególne pistolety napylające w położeniu odpowiednim do nakładania powłok na złożone struktury.

Główną zaletą tego rozwiązania jest zdolność do pełnego rozpoznawania obrysu detali za pomocą nowego laserowego układu skanowania.

Ten inteligentny komponent pracujący w połączeniu z centralną jednostką sterującą (MCU – master control unit) dokonuje translacji kształtów detalu, dopasowuje parametry nakładania powłok i reguluje ustawienie automatycznych prowadnic z pistoletami malarskimi dla uzyskiwania doskonałych jakościowo powłok na wszystkich powierzchniach o geometrycznie złożonych kształtach. Wymagane dla malowania ręcznego jest tu ograniczone do minimum.

Dynamic Contour Detection Animation 2021

Automation in Powder Coating 2021