Pierścień Gema SuperCorona©

Pierścień  SuperCorona – opcjonalny element dodatkowego wyposażenia pistoletu Gema:

– Neutralizuje wolne jony

– Redukuje efekt „skórki pomarańczowej” (jonizacji wstecznej) tam gdzie wymagane są grubsze warstwy powłok

– Redukuje efekt ramki (klatki Faraday’a)