Napisane przez admin

PORADNIK LAKIERNIKA – WADY POWŁOKI LAKIERNICZEJ – SKÓRKA POMARAŃCZY

Drobne wgłębienia na powłoce lakierniczej, zwane skórką pomarańczy, mogą mieć różne przyczyny: nieodpowiednio uziemiony detal, zbyt wysokie natężenie prądu na pistolecie, nieodpowiednia temperatura powierzchni detalu, zbyt duży nadmuch przy suszeniu, i in. Co z tym można zrobić?

Napisane przez admin

Referat na Konferencji PSK

W trakcie Konferencji PSK w Józefowie, Małgorzata Adamowicz, technolog w EKO-BHL, wygłosiła referat nt: „Parametry farby proszkowej wpływające na jej użytkowanie w lakierni proszkowej”.

W swojej prelekcji skupiła się na parametrach farby proszkowej, termoutwardzalnej nanoszonej metodą elektrostatyczną i polimeryzowanej w wysokiej temperaturze, wpływających na jej użytkowanie w lakierni przemysłowej. Do najważniejszych uznała: ciężar właściwy proszku, jego rozkład granulometryczny oraz temperaturę polimeryzacji. Cechy te są ściśle kontrolowane przez producenta farby i znacząco wpływają na jej stosowanie w procesie technologicznym w malarni proszkowej.

Napisane przez admin

Pomiar jakości powłok lakierniczych

„Powłoki nakładane w celach ochronnych czy ozdobnych powinny spełniać zakładane parametry dotyczące ich wyglądu, jakości, grubości, wytrzymałości itd. Istnieje szeroka gama urządzeń do sprawdzania prawidłowości założonych parametrów, niektóre z nich mogą być stosowane tylko w laboratoriach, inne również podczas cyklu produkcyjnego czy też podczas ostatecznej kontroli. Lista sprawdzanych parametrów może być bardzo długa, a pojedyncze parametry mogą być kontrolowane kilkoma sposobami w zależności od wyboru normy odniesienia. Z tego powodu, aby badanie mogło być uznane za wiarygodne, sposób jego przeprowadzenia oraz zastosowane przyrządy powinny znajdować oparcie we właściwej normie (ISO, PN, DIN, BS, NF, ASTM, ……).
Czytaj więcej
Napisane przez admin

Miernik do bezkontaktowego pomiaru grubości powłok Coatmaster Flex

Miernik do bezkontaktowego pomiaru grubości powłok coatmaster Flex w ofercie EKO-BHL

Dzięki precyzyjnej kontroli grubości powłoki można zaoszczędzić do 30% ilości proszku. Pomiar na wczesnym etapie procesu oszczędza czas i zmniejsza wskaźniki odrzucenia. Coatmaster® umożliwia pomiar z odległości 20-150mm. Oszczędności związane z procesem i materiałem sprawiają, że zakup miernika zwraca się w ciągu kilku miesięcy.

Miernik grubości Coatmaster Flex