Napisane przez admin

PORADNIK LAKIERNIKA – WADY POWŁOKI LAKIERNICZEJ – RYBIE OCZY

Czy podczas lakierowania proszkowego zdarza się Wam zaobserwować okrągłe, występujące pojedynczo, jak i w grupach, wgłębienia dochodzące do materiału? Są to tzw. „rybie oczy”. Co może je powodować i jak można temu zaradzić? Chętnie podzielimy się z Wami naszą wiedzą.

Napisane przez admin

Referat na Konferencji PSK

W trakcie Konferencji PSK w Józefowie, Małgorzata Adamowicz, technolog w EKO-BHL, wygłosiła referat nt: „Parametry farby proszkowej wpływające na jej użytkowanie w lakierni proszkowej”.

W swojej prelekcji skupiła się na parametrach farby proszkowej, termoutwardzalnej nanoszonej metodą elektrostatyczną i polimeryzowanej w wysokiej temperaturze, wpływających na jej użytkowanie w lakierni przemysłowej. Do najważniejszych uznała: ciężar właściwy proszku, jego rozkład granulometryczny oraz temperaturę polimeryzacji. Cechy te są ściśle kontrolowane przez producenta farby i znacząco wpływają na jej stosowanie w procesie technologicznym w malarni proszkowej.

Napisane przez admin

EKO-BHL na Konferencji PSK w Józefowie

Trwa XV Konferencja naukowo-techniczna Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego „WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE PRZECIWKOROZYJNE”. Na stoisku EKO-BHL – Tuszko najlepsi specjaliści – pasjonaci dzielą się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem w zakresie farb proszkowych, malowania i antykorozji.
Napisane przez admin

Pomiar jakości powłok lakierniczych

„Powłoki nakładane w celach ochronnych czy ozdobnych powinny spełniać zakładane parametry dotyczące ich wyglądu, jakości, grubości, wytrzymałości itd. Istnieje szeroka gama urządzeń do sprawdzania prawidłowości założonych parametrów, niektóre z nich mogą być stosowane tylko w laboratoriach, inne również podczas cyklu produkcyjnego czy też podczas ostatecznej kontroli. Lista sprawdzanych parametrów może być bardzo długa, a pojedyncze parametry mogą być kontrolowane kilkoma sposobami w zależności od wyboru normy odniesienia. Z tego powodu, aby badanie mogło być uznane za wiarygodne, sposób jego przeprowadzenia oraz zastosowane przyrządy powinny znajdować oparcie we właściwej normie (ISO, PN, DIN, BS, NF, ASTM, ……).
Czytaj więcej